Ośrodek Gniazdowo ?>

Ośrodek Gniazdowo

Ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka, w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego (art. 5 pkt 13 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Ośrodek w Gniazdowie działa na podstawie decyzji nr. DZP-WG.6520.8.2016.mk wydanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dnia 17 października 2016r.