Ocena sytuacji ?>

Ocena sytuacji

Ogólne zasady oceny stanu zdrowia i kondycji ptaków są te same jak u ptaków egzotycznych lub hodowlanych tzn. nastroszone pióra i „migdałowe” oko świadczą o osłabieniu ptaka i kwalifikują go jako pacjenta ośrodka rehabilitacji.

Ważnym wyznacznikiem stanu zdrowia jest masa mięśni piersiowych. U zdrowego ptaka będą one symetryczne i na przekroju półokrągłe. Im bardziej trójkątne na przekroju i im lepiej wyczuwalny jest mostek – tym gorsza kondycja ptaka. Pamiętajmy że w naturze nic nie dzieje się bez powodu, jeśli ptak ma niską kondycję nie potrafi zdobyć pokarmu czyli bez naszej pomocy skazany jest na śmierć.

Jeżeli ptak wygląda na młodego, ma jeszcze na sobie pióra puchowe, nie umie latać, bądź jest bardzo słabo opierzony przejdź na stronę Pisklęta i podloty.

 

Sytuacje, w których potrzebna jest pomoc człowieka:

  • ptak nie reaguje na otoczenie, siedzi nastroszony, często ma brudne pióra,
  • ptak jest słabo opierzony i niezgrabnie porusza się,
  • widoczne są rany, krew, wysięk,
  • nie widać ran, ale ptak nie jest w stanie prawidłowo się poruszać, bardzo mocno kuleje, podczas prób lotu widać asymetrię skrzydeł,
  • ciała obce np. ptaki zaplątane w żyłkę, ptaki ze sznurkami oplątanymi wokół palców,
  • ptaki podejrzane o postrzał,
  • ptaki znalezione w pobliżu drogi, podejrzane o kolizję z pojazdem,
  • ptaki znalezione pod przewodami elektrycznymi lub telefonicznymi,
  • ptaki uwięzione w budynkach lub sieci wentylacyjnej,
  • w trakcie ostrych zim ptaki, które nie są w stanie zdobyć pokarmu, wycieńczone, apatyczne, znajdowane w pobliżu osad ludzkich.

 

Ptaki potrzebujące pomocy należy ostrożnie złapać i włożyć do niewiele większego od jego samego kartonowego opakowania i niezwłocznie powiadomić ośrodek o zaistniałej sytuacji lub samodzielnie przetransportować go do ośrodka.