Ekspertyzy ornitologiczne ?>

Ekspertyzy ornitologiczne

Prowadzisz prace budowlane? Remontujesz, docieplasz stare budynki? Na pewno chcesz uniknąć konsekwencji prawnych związanych z niszczeniem chronionej fauny. Zleć ekspertyzę ornitologiczną nam!

Ekspertyza ornitologiczna to szczegółowy dokument opisujący liczebność, występowanie oraz zwyczaje chronionych gatunków zwierząt (ptaków, nietoperzy) w obiektach budowlanych. Ma na celu jednocześnie ochronę zagrożonych gatunków zwierząt przed utratą siedlisk i zabezpieczenie harmonogramu prac. Opinia ornitologiczna jest wymaganym dokumentem przed przystąpieniem do prac związanych z modernizacją, renowacją obiektów czy termomodernizacją budynków. Pełnimy kompleksową obsługę w tym zakresie.
 

Kiedy zlecić ekspertyzę?

Ekspertyza ornitologiczna ma umożliwić bezkonfliktowe prowadzenie prac budowlanych, rozbiórkowych czy wycinkowych. Żeby uniknąć kosztownych przestojów lub kar najlepiej zlecić ją już rok wcześniej lub w sezonie wiosennym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Można wtedy oszacować rzeczywisty stan (siedlisk ptasich oraz nietoperzy). Jeśli przeprowadzenie ekspertyzy następuje poza sezonem lęgowym ptaków – możliwe jest stwierdzenie stanu prognozowanego. Dobrą, oraz coraz częściej wymaganą, praktyką jest także zlecenie nadzoru ornitologicznego w trakcie i po zakończeniu inwestycji.

Ile trwa ekspertyza ornitologiczna budynku?

Czas realizacji związany jest z wielkością i liczbą obiektów. W przypadku obiektów niewielkich trwa kilka godzin, inwentaryzacja dużego budynku z dużą liczbą potencjalnych nisz gniazdowych może zająć kilka dni.

Dlaczego my?

Od lat nie tylko obserwujemy ptaki i poznajemy ich zachowania i warunki bytowe, ale ratujemy i rehabilitujemy je w ośrodku rehabilitacji, który prowadzimy. Specjalizujemy się w ptakach bytujących w warunkach miejskich, ale ratujemy i znamy wszystkie bez wyjątku, nawet nietoperze nie są nam obce.

Nie prowadzimy firmy, tylko fundcję. Wszystkie usługi oferowane przez nas są wykonywane w ramach odpłatnej działalności statutowaj. Tzn. że każdy grosz, który zarobimy przeznaczamy na ratowanie dzikich zwierząt!

Do współpracy zapraszamy:

  • biura projektowe,
  • biura architektoniczne,
  • zarządców budynków,
  • inwestorów,
  • generalnych wykonawcy,
  • spółdzielnie mieszkaniowe